Sloopwerken?

Er kan om verschillende redenen tot de sloop van een roerend of onroerend goed worden besloten. Het slopen kan bijvoorbeeld plaatsvinden omdat men bepaalde onderdelen wil hergebruiken, omdat men de grond vrij wil maken (bij onroerende goederen zoals huizen) of uit het oogpunt van recycling.

Wanneer de sloop plaatsvindt omdat bepaalde onderdelen teruggewonnen moeten worden, bijvoorbeeld omdat de wet dat voorschrijft (bij chemicali├źn of andere milieugevaarlijke stoffen kan dat het geval zijn), zal men zich over het algemeen minder zorgen maken om het overige deel van het oorspronkelijke goed.
Wanneer het enige doel van de sloop is om de grond waarop het goed staat, vrij te maken, zal er weinig rekening worden gehouden met de verschillende delen van het te slopen object. Het komt echter niet vaak voor dat dit de enige reden is van de sloop. In veel gevallen probeert de sloper de overige delen zo veel mogelijk heel te houden, zodat de eigenaar deze delen later kan verkopen.

schilder-Apeldoorn.nl kan u met diverse sloopwerken van dienst zijn. Doordat wij beschikken over de juiste materialen en benodigde vakkennis, kunt u uw sloopwerken met een gerust gevoel aan ons overlaten.
Neemt u gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vraag uw offerte aan

WhatsApp chat